1. Chương trình bổ nhiệm việc làm từ nhà tuyển dụng - Employer Nomination Scheme (ENS): Chương trình này được phát triển để khuyến khích các nhà tuyển dụng Úc tuyển dụng các nhân viên có tay nghề và chuyên môn cao từ nước ngoài đến làm việc và sinh sống. Các nhà tuyển dụng có thể lựa chọn phương án này trong trường hợp họ không tìm ra được ứng viên trong nước phù hợp cho vị trí cần tuyển.

2. Chương trình nhập cư diện bảo lãnh theo vùng  - The Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) đã được phát triển nhằm thu hút người lao động nhập cư vào những khu vực có dân số thấp hoặc đang phát triển và bị thiếu hụt nguồn lao động có tay nghề cao. Chương trình này đóng góp vào nguồn cung nhân lực cho thị trường lao động tại Úc.

Xin visa công tác tại Úc
Xin visa công tác tại Úc

3. Loại Visa thứ 3 chịu sự chi phối của Bộ luật lao động - Labor Agreements (LA). Với sự hỗ trợ của bộ luật này các nhà tuyển dụng Úc có thể tuyển dụng một lượng lao động trong trong ngắn hạn và dài hạn từ nhiều nơi trên thế giới. Nhưng các nhà tuyển dụng chỉ có thể áp dụng bộ luật này trong trường hợp thị trường lao động có nguy cơ bi thiếu hụt nguồn nhân lực kỹ thuật cao.

4. Loại Visa thứ 4 chịu sự chi phối của Bộ luật của Uỷ ban quản lý khu vực  - Regional Headquarters Agreement (RHQ). RHQ được ra đời để giúp cho các công ty và tổ chức đa quốc gia tại Úc (có thể luân chuyển nhân viên làm việc từ nước ngoài vào làm việc). Các tổ chức này phải được chứng nhận là một tổ chức có tầm hoạt động quốc tế hoặc là một công ty đa quốc gia.

Việc chia nhiều loại Visa gây khó khăn cho những người lần đầu tiên xin Visa đi Úc làm việc bởi thủ tục mỗi loại rất khác nhau. Nếu bạn gặp những vấn đề gì về visa Úc hoặc cần Việt Uy Tín tư vấn thêm hãy gọi ngay lập tức cho Việt Uy Tín để được tư vấn. Hotline: 0917.13.55.33

Thông Tin Liên Quan