Details of relatives form hay còn gọi là tờ khai chi tiết về thân nhân. Nếu bạn muốn xin visa Úc dù là nộp online hay trực tiếp tại Đại sứ quán đều cần làm. Tuy mẫu đơn này không có gì phức tạp, nhưng nhiều thông tin bằng tiếng Anh nên dễ khiến một số bạn điền sai và tốn không ít thời gian. Vì vậy, mình xin chia sẻ bản mẫu đã điền thông tin sẵn để các bạn tham khảo nhé.

Các bước hoàn thiện hồ sơ xin visa Úc bao gồm khai đơn xin visa, điền tờ khai nhân thân rất quan trọng. Số lượng thông tin là rất nhiều. Hãy kiên nhẫn làm cẩn thận từng bước, điền thông tin thật chi tiết và đầy đủ theo hướng dẫn bên dưới nhé.

Details of relatives form - Trang 1
Details of relatives form - Trang 1
  • Visa Applicant*: đương đơn (người đứng tên visa)
  • Parents of Visa Applicant*: cha mẹ của đương đơn
  • All siblings of Visa Applicant*: tất cả anh chị em của đương đơn
  • All children of Visa Applicant, including adopted children & step-children*: tất cả các con của đương đơn
  • (*): All relatives, including deceased relatives: tất cả thân nhân kể cả đã qua đời 
Details of relatives form - Trang 2
Details of relatives form - Trang 2
  • Spouse/de facto of Visa Applicant*: vợ/chồng đương đơn
  • Parents of spouse/de facto of Visa Applicant*: cha mẹ vợ/chồng đương đơn
  • All siblings of spouse / de facto of Visa*: anh chị em của vợ/chồng đương đơn
  • All children of spouse / de facto of Visa Applicant, including adopted children & step-children*: tất cả các con của vợ/chồng đương đơn, kể cả con riêng và con nuôi
  • (*): All relatives, including deceased relatives: tất cả thân nhân kể cả đã qua đời

Với hướng dẫn điền tờ khai về nhân thân xin visa Úc - Details of relatives form như trên hy vọng bạn đã có thể tự điền được mẫu đơn quan trọng này. Chúc bạn xin visa Úc thành công!

Thông Tin Liên Quan