Công dân Việt Nam ở nước ngoài có vợ, chồng, con là người nước ngoài hoặc là người Việt đang định cư ở nước ngoài đủ các điều kiện sau sẽ được xem xét cấp miễn thị thực:

 1. Hộ chiếu/Passport nước ngoài còn thời hạn 6 tháng trở lến tính từ ngày nhập cảnh.
 2. Nếu không có Hộ chiếu/Passport thì phải có giấy tờ thường trú của quốc gia nơi người Việt Nam định cư cấp và còn thời hạn trên 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh.

Các mẫu Giấy miễn thị thực    

Giấy miễn thị thực Loại dán: được dán vào Hộ chiếu/Passport của người xin miễn thị thực.

Giấy miễn thị thực loại dán
Giấy miễn thị thực loại dán

Giấy miễn thị thực Loại sổ: dành cho trường hợp không có Hộ chiếu/Passport mà chỉ có giấy tờ thường trú của nước ngoài cấp và Hộ chiếu/Passport của các nước Việt Nam không có quan hệ ngoại giao.

Giấy miễn thị thực loại sổ
Giấy miễn thị thực loại sổ

Hồ sơ xin cấp Giấy miễn thị thực

 1. Mẫu tờ khai Giấy miễn thị thực đã được điền đầy đủ thông tin.
 2. 02 ảnh 4x6 cm. Một dùng để dán vào tờ khai xin giấy miễn thị thực đã điền đầy đủ thông tin, ảnh còn lại để rời.
 3. Hộ chiếu/Passport hoặc giấy tờ thường trú của quốc gia người xin cấp miễn thị thực đang định cư còn giá trị từ 6 tháng trở lên tính từ ngày nhập cảnh. (Mang theo một bản photo để lưu vào hồ sơ của cơ quan cấp miễn thị thực).
 4. Mang theo một loại giấy tờ chứng minh có hoặc đã có quốc tịch Việt Nam nếu có bao gồm cả giấy tờ do Việt Nam và nước ngoài cấp (Mang theo một bản photo để lưu vào hồ sơ của cơ quan cấp miễn thị thực), trường hợp không có thì sử dụng các loại giấy tờ sau đây để thay thế:
  • - Giấy bảo lãnh theo mẫu quy định do Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài cấp.
  • - Giấy bảo lãnh theo mẫu quy định của công dân Việt Nam.

Người nước ngoài là thân nhân vợ, chồng, con của người Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

 1. Mẫu tờ khai Giấy miễn thị thực đã được điền đầy đủ thông tin.
 2. 02 ảnh 4x6 cm. Một dùng để dán vào tờ khai xin giấy miễn thị thực đã điền đầy đủ thông tin, ảnh còn lại để rời.
 3. Hộ chiếu/Passport nước ngoài cón thời hạn 6 tháng trở lên tính từ ngày nhập cảnh (mang theo một bản photo để lưu vào hồ sơ của cơ quan cấp miễn thị thực).
 4. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ (mang theo một bản photo để lưu vào hồ sơ của cơ quan cấp miễn thị thực) như giấy đăng ký kết hôn, khai sinh, xác nhận quan hệ cha, mẹ, con, con nuôi.

Cấp lại giấy miễn thị thực:

Giấy miễn thị thực bị mất, hết giá trị hoặc được cấp Hộ chiếu/Passport mới tại cơ quan cấp lần đầu chỉ cần làm tờ khai xin cấp lại, với trường hợp khác cơ quan thì làm hồ sơ như cấp mới.

*** Lưu ý: Người làm hồ sơ giấy miễn thị thực nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết trong vòng 7 ngày tính từ ngày nhận đầy đủ các hồ sơ hợp lệ.